top of page

Dekvoorwaarden 2021

1. Algemeen 

Iedere eigenaar van een merrie die gebruik maakt van onze hengsten erkent dat hij kennis heeft genomen van de hiernavolgende algemene dekvoorwaarden.

Het dekseizoen loopt vanaf 15 maart 2021 tot 1 september 2021. U bent steeds welkom bij ons na een telefonische afspraak. 

 

2. Bestelling

De bestellingen van sperma dienen vooraf en/of ten laatste de dag zelf voor 9 uur geplaatst te worden telefonisch 0496/491187  of per mail: t.geraerts@gmail.com

Bij de bestelling van sperma dient de volgende informatie bezorgd te worden:

  • De naam van de gewenste hengst

  • De naam van de merrie en ook de kopie van het originele stamboekpapier voor de administratie

  • De naam, volledig adres en telefoonnummer van de eigenaar/ verantwoordelijke van de merrie

  • Het volledig adres van de plaats van levering indien deze verschillend is van het adres van de eigenaar

Het sperma kan na bestelling afgehaald worden of verstuurd worden met een koerier. Kosten van de transport zijn steeds ten laste van de merriehouder.

 

3. Betaling Een voorschot van 250€ op het dekgeld wordt voldaan bij ontvangst factuur na de eerste inseminatie en geldt voor het hele seizoen. Een dosis voor de volgende hengstigheid kan pas verkregen worden als het voorschot is voldaan. Indien de merrie drachtig is op 1 oktober wordt de rest van het dekgeld voldaan bij ontvangst van de factuur voor het verkrijgen van een dekbewijs.

Na betaling van het volledige dekgeld geven we een levend veulengarantie dus bij verwerping of een dood veulen kan u opnieuw sperma bestellen voor de desbetreffende merrie zonder opleg van dekgeld te betalen. Als de merrie niet drachtig is, mag het daaropvolgende jaar sperma van de hengst of van een andere hengst met hetzelfde tarief, besteld worden zonder nieuwe aanbetaling. Voor een hengst met een duurder tarief betaalt men het verschil van het aankoopbedrag. Bij meerdere merries krijgt u een korting van 10% vanaf de tweede merrie.

 

4. Stalling

Er is de mogelijkheid om uw merrie te stallen en hier op te volgen/insemineren. De stalling kost 10 €/ dag (excl. 21%BTW). Hof ter winge bvba aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid tegenover mensen of dieren betreffende ziekte, letsel of schade. Indien nodig wordt onze veearts ingeschakeld, ook indien de eigenaar niet te bereiken is. Ons team zorgt optimaal voor het welzijn van uw dier(en). Veeartskosten in verband met onder meer opvoelen en scannen zijn voor rekening van de merriehouder (excl. 21% BTW). Voor meer informatie, neem contact op.

bottom of page